Aktuality


16.12.2023 – Poslední rána 2023

Dne 16.12.2023 od 9.00 se bude konat tradiční poslední rána. Všichni členové jsou i se svými drahými polovičkami srdečně vítáni.

Účast je nutné potvrdit do 1.12.2023 Milanovi. Ze zkušenosti z minulých let, kdy se mnoho členů nahlásilo a nedorazilo, což způsobilo problémy s rezervovaným občerstvením se bude letos vybírat vratná záloha 100,-Kč/osobu. Zálohu je taktéž nutno složit do 1.12.2023.


Kalendář sportovně střeleckých akcÍ v MSK 2023


Nabídka pojištění odpovědnosti pro držitele zbraně (pro členy LEX 20% sleva)

https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-drzitele-zbrane